Konfirmant 2018

Konfirmant 2018

Velkomen til konfirmantundervisning og konfirmasjon. Konfirmantpresentasjon i kyrkja 27. august kl. 11.00.

Les meir..

Ytre Arna Vokal

Ytre Arna Vokal

Ytre Arna vokal øver i Ytre Arna kyrkje torsdagar kl 19.00!

Les meir..

Haugland - for barn

Haugland - for barn

Sprell levande og Betweens. Sprell levande passar for barn frå 2-3 års alder. Sprell levande er no dei sundagane det er sundagssamling kl. 11.00 (det vil seia sundagar det ikkje er gudsteneste i kyrkja) anten på Haugland bedehus eller Ytre Arna bedehus. Borna er med på fyrste del av møtet, men går ned til sundagsskule før talen. Betweens er for barn frå 4. klasse. Betweens held til i Haugland bedehus annankvar fredag kl 18.00-19.30.

Les meir..

Ytre Arna Bedehus - for barn

Ytre Arna Bedehus - for barn

Ving og Fredagsklubben. Ving er for barn i 1.-4. klasse. Ving held til i Ytre Arna bedehus annankvar torsdag kl 18.00-19.15. Fredagsklubben er for barn i 5.-7. klasse. Fredagsklubben held til i Ytre Arna bedehus annankvar fredag kl 18.30-20.30.

Les meir..

Haugland Bedehus - for ungdom

Haugland Bedehus - for ungdom

Ungdomsklubb på Haugland bedehus annankvar søndag frå kl 18.30.

Les meir..

Vi vil døypa barnet vårt

Vi vil døypa barnet vårt

Her kan de finna fram til tidspunkt i kyrkja, der det er mogleg å få døypt barnet, og de kan senda inn førespurnad elektronisk.

Les meir..

Nytt

Temaserie hausten 2017

Temaserie hausten 2017
Guds godleik og nåde Gud har skapt oss menneske og alle skapningar, ja heile universet. Han viser oss dagleg sin godleik gjennom det han har...
Les mer..

4-årsbok

4-årsbok
Sundag 10. september er alle 4-åringar inviterte til kyrkja for å få "Mi kyrkjebok".
Les mer..

Konfirmant 2018

Konfirmant 2018
Velkomen til konfirmantundervisning og konfirmasjon. Konfirmantpresentasjon i kyrkja 27. august kl. 11.00.
Les mer..

Vigsel i Ytre Arna kyrkje

Vigsel i Ytre Arna kyrkje
Ytre Arna kyrkje er ei vakker kyrkje og ein fin stad å lova kvarandre truskap livet ut!
Les mer..

Kirkens SOS treng mange nye medarbeidarar!

Kirkens SOS treng mange nye medarbeidarar!
Kirkens SOS treng mange nye medarbeidarar!
Les mer..

Ytre Arna Vokal

Ytre Arna Vokal
Ytre Arna vokal øver i Ytre Arna kyrkje torsdagar kl 19.00!
Les mer..

Visjon for Ytre Arna kyrkjelyd

Visjon for Ytre Arna kyrkjelyd
Ytre Arna kyrkjelyd har utarbeidd eit visjons- og verdidokument, som tek utgangspunkt i våre fire grunnverdiar: Tilbe den levande Gud  Vere eit t...
Les mer..

Ytre Arna Bedehus - for barn

Ytre Arna Bedehus - for barn
Ving og Fredagsklubben. Ving er for barn i 1.-4. klasse. Ving held til i Ytre Arna bedehus annankvar torsdag kl 18.00-19.15. Fredagsklubben er f...
Les mer..

Leige lokale

Leige lokale
Leige av lokale i Ytre Arna kyrkjelydshus?! Det er mogeleg å leige rom til ulike markeringar eller møte. Kontakt kyrkjekontoret, tlf: 55 36 2...
Les mer..

Har du døypte born mellom 1-3 år.

Har du døypte born mellom 1-3 år.
Har du døypte born mellom 1-3 år? Då kjem nokon til å banka på døra di!
Les mer..
Kontakt oss

Postboks 64, Arna
5888 Bergen

Besøksadresse:
Peter Jebsensveg 39,
5265 Ytre Arna

Tel 55 36 22 73
E-post
ytre.arna.kyrkjelyd@kirken.no

---

Kalender

22. juli 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Gand menighet Powered by Agrando