Temaserie våren 2017

Temaserie våren 2017

Å leva som kristne – Den vesle katekisma

Den vesle katekisma vil gje ei innføring i dei grunnleggjande kristne sanningane, så menneske kan koma til tru og leva som Guds born. Ved 500-årsjubileet for reformasjonen vil me sjå på dei same sanningane.

Les meir..

Ytre Arna Vokal

Ytre Arna Vokal

Ytre Arna vokal øver i Ytre Arna kyrkje torsdagar kl 19.00!

Les meir..

Haugland - for barn

Haugland - for barn

Sprell levande og Betweens. Sprell levande passar for barn frå 2-3 års alder. Sprell levande er no dei sundagane det er sundagssamling kl. 11.00 (det vil seia sundagar det ikkje er gudsteneste i kyrkja) anten på Haugland bedehus eller Ytre Arna bedehus. Borna er med på fyrste del av møtet, men går ned til sundagsskule før talen. Betweens er for barn frå 4. klasse. Betweens held til i Haugland bedehus annankvar fredag kl 18.00-19.30.

Les meir..

Ytre Arna Bedehus - for barn

Ytre Arna Bedehus - for barn

Ving og Fredagsklubben. Ving er for barn i 1.-4. klasse. Ving held til i Ytre Arna bedehus annankvar torsdag kl 18.00-19.15. Fredagsklubben er for barn i 5.-7. klasse. Fredagsklubben held til i Ytre Arna bedehus annankvar fredag kl 18.30-20.30.

Les meir..

Haugland Bedehus - for ungdom

Haugland Bedehus - for ungdom

Ungdomsklubb på Haugland bedehus annankvar søndag frå kl 18.30.

Les meir..

Ytre Arna barnevokal

Ytre Arna barnevokal

Likar du å syngja, og går i 2. til 7. klasse? Då må du bli med oss i Ytre Arna barnevokal!

Les meir..

Vi vil døypa barnet vårt

Vi vil døypa barnet vårt

Her kan de finna fram til tidspunkt i kyrkja, der det er mogleg å få døypt barnet, og de kan senda inn førespurnad elektronisk.

Les meir..

Noa open barnehage

Noa open barnehage

Er du heimeverande med små barn? Eller er dagmamma? Då er Noa open barnehage noko for deg! Open tysdag, onsdag og torsdag 9-14.30 (-14 på torsdagar). Ein barnehage der du kjem og er saman med barna dine. Du kan komma og gå når du vil, det er gratis og sosialt! (foto: Marianne Hjortland)

Les meir..

Nytt

Temaserie våren 2017

Temaserie våren 2017
Å leva som kristne – Den vesle katekisma Den vesle katekisma vil gje ei innføring i dei grunnleggjande kristne sanningane, så menneske kan k...
Les mer..

Vigsel i Ytre Arna kyrkje

Vigsel i Ytre Arna kyrkje
Ytre Arna kyrkje er ei vakker kyrkje og ein fin stad å lova kvarandre truskap livet ut!
Les mer..

Konfirmant 2017

Konfirmant 2017
Velkomen til konfirmantundervisning og konfirmasjon. Lysmesse 27. november kl. 19.00.
Les mer..

KYRKJA I MØTE MED FLYKTNINGANE

KYRKJA I MØTE MED FLYKTNINGANE
Flyktningkrisa utfordrar oss alle. No vert våre grunnleggjande, kristne verdiar sette på prøve. Biskopen skriv brev til kyrkjelydane i Bjørgvin.
Les mer..

Kirkens SOS treng mange nye medarbeidarar!

Kirkens SOS treng mange nye medarbeidarar!
Kirkens SOS treng mange nye medarbeidarar!
Les mer..

Ytre Arna Vokal

Ytre Arna Vokal
Ytre Arna vokal øver i Ytre Arna kyrkje torsdagar kl 19.00!
Les mer..

Visjon for Ytre Arna kyrkjelyd

Visjon for Ytre Arna kyrkjelyd
Ytre Arna kyrkjelyd har utarbeidd eit visjons- og verdidokument, som tek utgangspunkt i våre fire grunnverdiar: Tilbe den levande Gud  Vere eit t...
Les mer..

Ytre Arna Bedehus - for barn

Ytre Arna Bedehus - for barn
Ving og Fredagsklubben. Ving er for barn i 1.-4. klasse. Ving held til i Ytre Arna bedehus annankvar torsdag kl 18.00-19.15. Fredagsklubben er f...
Les mer..

Leige lokale

Leige lokale
Leige av lokale i Ytre Arna kyrkjelydshus?! Det er mogeleg å leige rom til ulike markeringar eller møte. Kontakt kyrkjekontoret, tlf: 55 36 2...
Les mer..

Har du døypte born mellom 1-3 år.

Har du døypte born mellom 1-3 år.
Har du døypte born mellom 1-3 år? Då kjem nokon til å banka på døra di!
Les mer..
Kontakt oss

Postboks 64, Arna
5888 Bergen

Besøksadresse:
Peter Jebsensveg 39,
5265 Ytre Arna

Tel 55 36 22 73
E-post
ytre.arna.kyrkjelyd@kirken.no

---

Kalender

1. mai 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Gand menighet Powered by Agrando